Begeleiding

 

De begeleiding die geboden wordt op de locatie te Hazerswoude-Dorp of in de thuissituatie is gericht op de (sociale) ontwikkeling van het kind. Vooraf wordt in een kennismakingsgesprek besproken waar de hulpvraag op is gericht. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het aanbrengen van routines in de dagelijkse bezigheden of in het aanleren van grenzen in het contact met anderen. De begeleiding is flexibel inzetbaar en zowel ochtend, middag als avonduren zijn mogelijk, ook in het weekend.

 

De kernpunten van de begeleiding zijn:

- Actief

- Consistent

- Ondersteunend

- Directief waar nodig

- Gestructureerd

- Duidelijke focus/doelstelling

 

Gedurende de individuele evaluatiemomenten wordt gesproken over wat er goed gaat, moeilijkheden en oplossingen. Hierna wordt bekeken hoe dit in praktijk gebracht kan worden middels de gerichte begeleiding. De begeleider weet exact waar de cliënt bij gebaat is middels het doelenplan dat na de periodieke evaluatie door de begeleider en psycholoog wordt bijgewerkt.


Coaching

  

Helaas kan het zo zijn dat uw kind tegen problemen aanloopt en dat u ook niet meer goed weet wat u hiermee aan moet. Het kan dan goed zijn om eens na te denken over coaching. De coaching die wij bieden is puur gericht op het bespreken van het dagelijks leven, zowel de leuke als de minder leuke dingen. Soms is dit makkelijker met een "vreemd" persoon, omdat het gewoonweg soms even te moeilijk is om dit te delen met een naaste. Het doel van de coaching is dat uw kind zich veilig en vrij genoeg voelt om zichzelf te uiten. Soms is het al voldoende om zichzelf te kunnen uiten en soms is er meer nodig dan dat. Dit is een zoektocht waarbij uw kind leidend is en de coach een zetje in de juiste richting geeft. 

 

De coaching wordt geboden door een gediplomeerd psycholoog. Afhankelijk van de problematiek wordt een inschatting gemaakt van de duur en de frequentie van de sessies.