Coaching


Er kan gekozen worden voor een losstaand coachingstraject of enkele sessies naast de begeleiding. De coaching heeft een laagdrempelig karakter, wat maakt dat de cliënt zich al snel vrij en veilig voelt bij K&F. De zogenoemde vertrouwensrelatie die een cliënt en coach met elkaar aangaan is de grootste voorspeller van een positief resultaat. Bij K&F wordt er daarom geïnvesteerd in deze vertrouwensrelatie, wij willen dat de cliënt zich gehoord en begrepen voelt.

 

Er wordt in de coaching puur gekeken naar wat de cliënt nodig heeft en K&F zal niet schromen om buiten de gebaande paden te lopen als dit nodig is om doelen te bereiken. De coaching wordt geboden door een gediplomeerd psycholoog en er wordt geen leeftijdsgrens gehanteerd.

 

Wanneer u kiest voor de coaching bij K&F wordt er eerst een kennismakingsgesprek ingepland. Dit gesprek is een belangrijke basis voor het hele traject. Wij zullen de doelen bespreken, naar aanleiding hiervan zal er een coachingsplan opgesteld worden. In dit gesprek wordt uitgelegd wat u kunt verwachten en hoe alles in zijn werk gaat. Verder is het goed om in dit gesprek alvast te ervaren of u de klik voelt. Hoewel het niet vaak voor komt dat een cliënt zich bij K&F niet gehoord voelt in de coaching, kan het natuurlijk altijd zo zijn dat u zich bij iemand anders prettiger voelt en daarom raden wij u altijd aan om bij uw gevoel te blijven.

 

Per persoon kan een coachingstraject er anders uitzien.  Het kan:

v  Binnen op de locatie bij K&F onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade.

v  Buiten op de locatie bij K&F.

v  Met óf zonder de aanwezigheid van dieren. Alleen al een dier in de nabije ruimte hebben kan helpen bij het vinden van ontspanning.

v  In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om op een externe locatie de coaching te bieden.

 

 

Thema’s waar K&F veel ervaring in heeft zijn het helpen bij het vinden van een gezonde balans tussen ontspanning en inspanning en het hervinden van de persoonlijke assertiviteit. Met name mensen met een autismespectrumstoornis of met ADHD kunnen hier moeite mee hebben. In de huidige maatschappij is het voor velen lastig een gezonde balans aan te brengen in het dagelijks leven en dit is daarom een ontzettend belangrijk onderwerp voor een ieder.