Overige


Kwaliteitsbeleid

 Het kwaliteitsbeleid is gericht op een continue verbetering van de kwaliteit van de geleverde diensten. K&F Begeleiding en Coaching houdt een efficiënt en doeltreffend kwaliteitsmanagementsysteem in stand. Dit systeem is gebaseerd op en voldoet aan de normen van de NEN-EN-ISO 9001:2015. 

 

Jaarlijks laat K&F Begeleiding en Coaching het kwaliteitsmanagementsysteem toetsen, om te beoordelen of het nog overeenstemt met het beoogde doel. Dit wordt gedaan door het uitvoeren van interne audits volgens een vaste planning. Eenmaal per jaar wordt de organisatie ook door een gecertificeerd extern bureau gecontroleerd op het daadwerkelijk naleven van het opgestelde kwaliteitsbeleid en de ISO 9001:2015 norm. De bovengenoemde audits kunnen leiden tot bijstelling, aanpassing of uitbreiding van het kwaliteitssysteem of de procedures. Bekijk hem hier.

 

Klachtenregeling 

Wij doen ons uiterste best om de beste zorg te bieden. Soms kan er ook iets misgaan. Heb je een klacht over onze zorg- en/of dienstverlening? Laat het ons dan vooral weten. Dit helpt ons bij het verbeteren van onze dienstverlening.

 

Komt er geen oplossing uit? Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg. In de flyer zie je wat je kunt doen als je een klacht hebt. Bekijk hem hier.

 

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van K&F Begeleiding en Coaching. Om de juiste zorg en ondersteuning te bieden, verwerken we persoonsgegevens. Dit kunnen persoonsgegevens zijn van onze cliënten, maar ook van familie en van professionals die betrokken zijn bij het verlenen van de zorg. 

We gaan zorgvuldig om met uw privacy. We zullen nooit meer persoonsgegevens verzamelen dan noodzakelijk. Ook bewaren we ze niet langer dan nodig. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast geven we in deze privacyverklaring informatie over de rechten die u heeft. Bekijk hem hier.

 

Algemene voorwaarden zorgverlening

 Dit zijn de algemene voorwaarden van K&F Begeleiding en Coaching. Alle overeenkomsten waarop deze algemene en/of bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze algemene en/of bijzondere voorwaarden, worden beheerst door het Nederlands recht. Bekijk de algemene voorwaarden hier.

 

Veiligheidsronde

Een veilige omgeving voor werknemers en cliënten is voor ons erg belangrijk. Daarom voeren wij jaarlijks een veiligheidsronde uit. Benieuwd hoe deze veiligheidsronde in 2019 is gegaan? Bekijk hem hier.

 

Acceptabel versus grensoverschrijdend afwijkend gedrag

In dit document is allereerst genoteerd welk afwijkend gedrag als acceptabel gezien wordt binnen de zorg die geboden wordt door K&F Begeleiding en Coaching. Belangrijk om te beseffen is dat dit gedrag dan wel als acceptabel gezien wordt omdat het een direct gevolg van de beperking kan zijn, echter wordt er wel degelijk actie op ondernomen om er beter mee om te leren gaan. Na de omschrijving van het acceptabele afwijkende gedrag, is gedrag omschreven dat door K&F Begeleiding en Coaching als grensoverschrijdend afwijkend gedrag gezien wordt. Bekijk het document hier.